Zoekveld

Belangrijke informatie omtrent onze levertijden en het Coronavirus

Berichtgeving omtrent de verspreiding van het Coronavirus kan u, of uw patiënt wellicht zorgen of vragen brengen in relatie tot de tandheelkundige producten die gemaakt worden in China.

We hebben ons laten informeren door het RIVM, de GGD – afdeling infectieziekten –, berichtgeving vanuit het WHO en door onze collega’s in China t.a.v. besmettingsrisico, hygiëne en voorzorgsmaatregelen.

Lopen u of uw patiënten enig risico via onze producten?
Nee. Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren, buiten het lichaam kan het niet overleven. Er is geen besmetting mogelijk via producten en / of verpakkingen.

De veiligheid van uw en onze medewerkers nemen wij ter harte!

Om besmettingskansen tussen onze collega's onderling in China zoveel mogelijk uit te sluiten hanteren wij een verscherpt hygiëne protocol:

  • Alle medewerkers in het laboratorium hanteren een verscherpt hygiëne protocol
  • Het lab wordt meerdere malen per dag gedesinfecteerd.
  • Het protocol van het desinfecteren van binnenkomend- en uitgaand werk is verscherpt (bekijk hier het protocol)
  • Medewerkers van ons laboratorium die tijdens het Chinees Nieuwjaar gereisd hebben naar de regio Wuhan zijn verzocht om daar te blijven voor tenminste 14 dagen. Hiermee wordt voorkomen dat eventueel besmette collega’s het virus verder kunnen verspreiden.

Hierdoor is onze capaciteit tijdelijk verminderd geraakt. Omdat we niet precies weten hoe zich dit de komende dagen en weken zal gaan ontwikkelen, willen we beroep op uw hulp doen om deze situatie goed te kunnen managen. Door een ruimere planning t.a.v. levertijd toe te passen, kunnen wij het noodzakelijk uitstellen van werkstukken beperken / voorkomen. Op dit moment hebben we een levertijd van 14 werkdagen.

Tot nu toe heeft, gelukkig, geen enkele collega van ons het virus opgelopen, wij hopen uiteraard dat dit zo zal blijven. Mochten er wijzigingen aantreden die relevant zijn voor u, dan melden wij dit uiteraard.
Met deze maatregelen zijn wij ervan overtuigd dat we alle risico’s buitensluiten. Mocht u toch nog vragen hebben dan horen wij dit graag van u. U kunt contact met ons opnemen via info@elysee-dental.nl of 0172-653300.