Belangrijke informatie

Privacybeleid Elysee Dental België

De diensten van Elysee Dental Solutions B.V. (hierna: “Elysee Dental”) en de website “elysee-dental.be” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Elysee Dental Solutions B.V. (hierna: Elysee Dental), statutair gevestigd te Herent en ingeschreven in het handelsregister met ondernemingsnummer BE 0453.114.021. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Elysee Dental garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen die diensten afnemen. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Elysee Dental gegevens vast van haar klanten en diens patiënten. Elysee Dental gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Elysee Dental van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Elysee Dental rekening te houden met uw voorkeuren.

Juridische basis en toestemming

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen voor de verwerking daarvan hebben wij verkregen middels een zogenoemde “opt-in” procedure en hebben wij een juridische basis voor of ondubbelzinnige toestemming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten waar geen juridische basis voor is, maar welke wel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw patiënt om bepaalde gegevens te verstrekken en te delen met Elysee Dental.

Leveranciers, serviceproviders en andere partners

Elysee Dental verstrekt gegevens aan leveranciers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door diensten te leveren voor de technische infrastructuur, klantenservice aan te bieden, academisch onderzoek en enquêtes uit te voeren, of onderdeel zijn van het productieproces. Elysee Dental verstrekt zo min mogelijk persoonsgegevens en anonimiseert de gegevens indien mogelijk. Leveranciers, serviceproviders en andere partners welke persoonsgegevens verwerken moeten zich houden aan een strikte geheimhoudingsplicht op een manier die in overeenstemming is met dit gegevensbeleid en de AVG. Het kan zijn dat u zelf met leveranciers werkt die niet aan de eisen van de AVG kunnen voldoen. Wij hebben hier geen invloed op, neem in dat geval contact op met uw leverancier.

Informatie over nieuwe producten en diensten

Indien u geen interesse heeft op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Elysee Dental t.a.v. Adresregistratie, Brusselsesteenweg 7 te 3020 Herent of per e-mail aan info@elysee-dental.be met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server omgeving en uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij voeren ethische hacks uit op onze digitale omgeving. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar info@elysee-dental.be sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Elysee Dental Solutions B.V. Brusselsesteenweg 7 te Herent. Elysee Dental voldoet binnen 1 kalendermaand aan uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van waar de gegevens voor worden gebruikt en voldoen te allen tijde aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot bewaartermijnen. Dit houdt in dat de gegevens tussen de 7 jaar en 15 jaar bewaard worden. Geanonimiseerde data worden 25 jaar bewaard.

Privacybeleid andere websites

Op www.elysee-dental.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@elysee-dental.be. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de recentste versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. De laatste update was op 12/09/2023.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te legitimeren.

Activeer, deactiveer en verwijder cookies

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of via de helpfunctie in uw browser.


We maken gebruik van services van derden, waaronder HubSpot, GA4, Google Tag Manager en Microsoft Clarity, om onze website te beheren, gebruikersgedrag te analyseren en onze marketinginspanningen te verbeteren. Deze serviceproviders kunnen uw persoonlijke gegevens namens ons verzamelen en verwerken, maar ze zijn verplicht zich te houden aan strenge privacy- en beveiligingsnormen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


HubSpot is een uitgebreid marketing-, verkoop- en klantenserviceplatform dat verschillende tools biedt om bedrijven te helpen klanten aan te trekken, te binden en blij te maken. Met HubSpot tracking verzamelen we gegevens over bezoekersinteracties, zoals bekeken pagina’s, ingediende formulieren en geopende e-mails, om inhoud te personaliseren, leads te voeden en onze marketingstrategieën te verbeteren.


Microsoft Clarity is een gratis hulpprogramma voor webanalyse dat ons helpt te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze site door inzicht te geven in gebruikersgedrag en siteprestaties. Clarity biedt functies zoals heatmaps, sessieherhalingen en opnames van gebruikersgedrag om te visualiseren hoe bezoekers door onze webpagina’s navigeren en ermee omgaan. Daarnaast biedt Clarity prestatiemetingen om ons te helpen de snelheid en bruikbaarheid van de site te optimaliseren.